Economie

Staat de grote stad weer op? Vergeleken met de ommelanden verloren de grote steden de afgelopen decennia terrein. Terwijl grote groepen laagopgeleide immigranten zich in de steden vestigden, trok de beter opgeleide, veelal witte stadsbevolking naar de randgemeenten. Het verschijnsel werd wel de white flight genoemd, de witte vlucht. De steden kwamen hiermee voor grote culturele en economische vraagstukken te staan, terwijl de randgemeenten zich vooral het hoofd braken over het uitbreiden van de woningvoorraad voor de middenklasse.

Dat patroon lijkt doorbroken, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Ruimtelijk Planbureau (RPB). Hoger inkomen in grote steden door veranderende verhuisstromen heet de publicatie (op www.cbs.nl), en daarachter ligt een gezamenlijk werkstuk van RPB en CBS, Inkomensdynamiek en achterliggende verhuisstromen (www.rpb.nl). Ankerpunt voor deze vaststelling is dat de inkomens in de stad, ten opzichte van het...