Hoe groot is de kans dat een verpleegkundige zoveel onverklaarbare sterfgevallen meemaakt als de tot levenslang veroordeelde Lucia de B.? Volgens statistici veel groter dan het Hof dacht.

De commissie-Posthumus II, die afgesloten strafzaken evalueert, buigt zich momenteel onder leiding van de Nijmeegse hoogleraar strafrecht Ybo Buruma over de zaak Lucia de B.. De verpleegkundige zit een levenslange straf uit voor zeven moorden en drie pogingen tot moord.

Tijdens haar proces hebben berekeningen van de statisticus Henk Elffers een belangrijke rol gespeeld. Het Hof zegt dat het zijn sommen bij de beoordeling van de zaak buiten beschouwing heeft gelaten, maar dat is niet waar. Want in zijn eindarrest schrijft het Hof: ‘Er is geen enkele aannemelijke verklaring gevonden voor het feit dat de verdachte in die korte periode bij zoveel overlijdensgevallen en levensbedreigende incidenten betrokken was.’ Met andere woorden: van toeval kan geen sprake zijn. Maar is dat wel zo?

Dr. Peter...