De manier waarop schoonmakers nu staken voor hoger loon is afgekeken van de VS. Geen gepolder meer, maar harde actie.

Of een baanloze schoonmaker kan staken, is geen vraag die Abdelilah Sbihi (36) bezig houdt. Hij kwam zonder werk te zitten omdat hij meedeed aan de FNV-actie die sinds 16 februari een deel van de nationale schoonmaakbranche platlegt. In je proeftijd ontslagen worden omdat je gebruik maakt van je stakingsrecht, bij zijn weten komt dat zelfs in Marokko niet voor. Daarom brult de kleine Sbihi mee in het koor van de laagbetaalden die er ‘schoon genoeg van hebben’. Hij eist twee procent loonsverhoging en zijn baan terug.

Sbihi verhuisde vorig najaar van de Spaanse zuidkust naar een gemeubileerde kamer in Amsterdam-West. Het duurde even voordat hij werk vond, maar twee maanden geleden kon hij uiteindelijk met een halfjaarcontract aan de slag bij schoonmaakbedrijf GCA Special Events. Bij goed gedrag en bewezen kwaliteiten zou hij te zijner tijd in aanmerking komen voor...