Toen gebeurde er iets opmerkelijks. De AARP, belangenorganisatie voor mensen ouder dan vijftig, startte er in samenwerking met Dan Buettner van het voornoemde ‘blue zone’-onderzoek, een vitaliteitsproject waarvoor tweeduizend bewoners zich aanmeldden. Horecaondernemers committeerden zich aan gezonde menu’s. Werkgevers en schoolbesturen committeerden zich aan een gezonde werk- en leeromgeving. Er kwamen wandel- en fietspaden, een gemeenschappelijke moestuin, en bijeenkomsten waarop mensen konden praten over hun doel in het leven.

Journalist Anne Underwood en arts Walter C. Willett, hoofd van het voedingsdepartement aan de Harvard-faculteit voor volksgezondheid, roemen het project in dit Newsweek-artikel uit 2010. En stellen meteen enkele andere succesvolle initiatieven voor.