Een maand geleden dacht minister Wouter Bos van Financiën nog dat de gevolgen van de kredietcrisis voor Nederland goed vielen te overzien. Hier en daar een bankje nationaliseren (ABN Amro), af en toe een overheidscommissaris benoemen (ING, Aegon) en de geldstroom zou wel weer op gang komen.

Inmiddels is duidelijk dat banken en verzekeraars elkaar zo wantrouwen dat ze geen cent afstaan. Burgers en bedrijven dreigen het slachtoffer te worden van die gierigheid. In geleerde termen: de kredietcrisis dreigt over te slaan naar de reële economie.

Politiek Den Haag merkt dat. Na Michel Tilmant (ING) en Alex Wijnaendts (Aegon) staan ook andere ondernemers op de stoep om te bedelen om overheidssteun. MKB-voorzitter Loek Hermans slaagde erin minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken te vermurwen. Aan de Bezuidenhoutsweg is nu drie kwart miljard euro uitgetrokken voor kredietgaranties aan het midden- en kleinbedrijf. De lobbyisten van Bouwend Nederland, de Vereniging Eigen...