Tijd van leven

Hadden uw ouders genoeg tijd voor u?

‘Mijn ouders waren politiek heel actief en sociaal: er zaten altijd dertig mensen aan tafel. Ik werd erg gestimuleerd in de muziek: ons huis hing vol met instrumenten, maar er is me nooit discipline bijgebracht. Zo begon ik op het gymnasium, maar als niemand zegt dat je je huiswerk moet maken of je woordjes moet leren, dan doe je dat als puber niet. Dus dat avontuur was snel afgelopen en ik kwam uiteindelijk op de mavo terecht waar ik helemaal niets hoefde te doen. Ik heb mijn middelbareschooldiploma nooit gehaald omdat ik in een punkbandje verzeild was geraakt. En hoe fantastisch dat ook allemaal was, nu vind ik het jammer dat ik geen klassieke opleiding heb en mijn talen niet goed spreek.’

Wat was uw beste tijd?

‘Deze periode. Ik weet nu wat ik kan en wat ik niet kan en daardoor heb ik meer rust en zekerheid gekregen. Bovendien krijg ik nu waardering voor wat ik maak. Ik was altijd al met muziek bezig, maar op een gegeven moment...