Uit het leven

Johan van Oostveen, op 27 augustus op zesenzeventigjarige leeftijd in Bussum overleden, was een ondernemer die zijn familiebedrijf met succes door moeilijke tijden heen hielp en vanaf zijn studententijd onvermoeibaar ijverde voor meer geld en meer steun aan ontwikkelingslanden. Als zakenman te midden van professionals werd hij voorzitter van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking en vice-voorzitter van Novib.

Als ‘verontrust student’ aan de VU nam hij het initiatief om op een bijeenkomst van het VU-studentencorps over de Nieuw-Guineakwestie (1958) ook een gereformeerde dominee, professor Verkuyl, uit te nodigen die begrip had voor het standpunt van Indonesië. In een hoofdartikel in Trouw werd dat ogenblikkelijk als ‘onverantwoord’ veroordeeld. Het regeringsbeleid mocht, aldus Trouw, ook niet door een gewaardeerde dominee ter discussie worden gesteld, ‘want dan zakt de regering in dezen de grond onder de voeten weg’.

Dit incident leidde tot oprichting...