Wouter Bos laat weinig heel van de ‘postliberale koerswending’ die Monika Sie bepleit.

Niets dan lof kreeg Monika Sie, directeur van de Wiardi Beckman Stichting, voor het project ‘Van waarde. Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw’. Aan de hand van interviews met schoonmaakster Brigitte, ergotherapeute Esther, welzijnswerker Joris en accountmanager Malia presenteerde Sie eerder dit voorjaar een stapel geschriften met als strekking: de PvdA moet weer naar de man in de straat luisteren.

Brigitte, Esther, Joris en Malia wilden dat de partij afscheid nam van het liberalisme en meer nadruk legde op waarden als bestaanszekerheid en gemeenschapszin. Tijdens een bijeenkomst in De Rode Hoed omhelsden fractieleider Samsom en partijvoorzitter Spekman het project ‘Van waarde’. Ook het aprilnummer van het PvdA-tijdschrift Socialisme & Democratie staat vol loftuitingen aan het adres van Monika Sie. Emeritus hoogleraar Joop van den Berg prijst ‘de terugkeer van een politiek op...