26-03-2005
Door Michiel Hulshof en Elma Verhey

Hoe kijken de medisch specialisten aan tegen hun vak? Hoe denken ze over hun mondige patiënten? En wat vinden ze van de vrijemarktplannen van minister Hoogervorst? Samen met de Orde van Medisch Specialisten verstuurde Vrij Nederland duizend enquêteformulieren. Vierhonderdtachtig chirurgen, internisten, psychiaters of microbiologen lieten het achterste van hun tong zien.

Met piepende banden komt de ambulance tot stilstand. Broeders snellen toe, trekken de brancard uit de wagen en spoeden zich naar de OK, waar het operatieteam paraat staat. Verpleegsters brengen doekklemmen, prepareerscharen en scalpels op orde. Coassistenten en assistenten sluiten de patiënt aan op de apparatuur. Dan zwaait de deur open en komt Hij binnen: de medisch specialist, Gods plaatsvervanger op aarde. Onder bewonderende blikken gaat hij aan de slag. Een knikje hier, een half woord daar. Vijf uur later veegt hij het zweet van het voorhoofd en neemt hij de...