Is sparen zinvol? Beantwoord de vraag zelf aan de hand van de mogelijkheden ‘jazeker’, ‘ja, misschien’, ‘waarschijnlijk niet’, ‘zeker niet’ of ‘weet niet’. De kans dat u de vraag positief heeft beantwoord, is fors: Nederland is, naast wereldkampioen deeltijdwerk, ook vice-Europees kampioen spaarzin.

Het CBS publiceerde onlangs op zijn website een reeks feiten rond sparen, en dat is een alleraardigst overzicht. Om te beginnen gaat het bij dat vice-kampioenschap, net achter Denemarken, niet om het feitelijke gedrag (hoeveel euro’s zijn opzijgezet?) maar om de opvattingen. Wie de grafiek bekijkt, merkt op dat de armste (rijkste) Europese landen het negatiefst (positiefst) zijn over de zin van sparen. Omdat het bepaald geen lineair verband is (Luxemburgers en Ieren zijn per kop rijker dan wij, maar zien minder nut in sparen), spelen naast inkomen andere factoren een rol. Hou die gedachte even vast.

Het tweede interessante feit is dat de opvattingen van...