Bijna alle aanbevelingen van Davids leverden spanningen op tussen de christen-democraten en de PvdA’ers.

De Winterspelen naderden en het vierde kabinet-Balkenende schaatste op dun ijs.

Jaap de Hoop Scheffer deed er als minister van Buitenlandse Zaken misschien iets te kort over om besluiten te nemen over zaken van oorlog en vrede (hij kon het in drie kwartier, volgens de commissie-Davids), dít kabinet verviel in het andere uiterste. Sinds 12 januari werd de Blauwe Zaal van het ministerie van Algemene Zaken een paar keer per week gefrequenteerd door de bewindslieden die een reactie op het rapport-Davids en een besluit over de missie in Afghanistan moesten voorbereiden.

Ondanks de inspirerende omgeving – schilderijen van Karel van Veen, Dirk van Duijne en Jan Asselbergs – kwam er weinig uit hun handen.

Na veel gekrakeel tussen Balkenende, Verhagen, Bos en PvdA-fractievoorzitter Hamer slaagde het kabinet er half januari in één fraaie volzin over het rapport-Davids te...