Ko Colijn zocht het uit: er zijn wel degelijk beloften aan Rusland gedaan de NAVO niet verder oostwaarts te laten oprukken.

Je hoeft het niet eens te zijn met het pleidooi van oud-ambassadeur Edy Korthals Altes om na de Brexit meer bescheidenheid aan de dag te leggen jegens Poetin en het nu met de Russische leider op een Europees vredesakkoordje te gooien (NRC, 14 juli). Het antwoord van Hubert Smeets (NRC, 22 juli) is dan ook begrijpelijk negatief. Hij verwijt Korthals Altes dat hij de geschiedenis ‘verdonkeremaant’ als hij ons eraan herinnert dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Baker destijds Gorbatsjov toezeggingen heeft gedaan over het opschuiven van de NAVO naar de Russische westgrens. Getuige is historica Mary Elise Sarotte, die de archieven indook en concludeert dat er geen beloften zijn gedaan.

Is het verwijt van ‘mythevorming’ dus terecht? Dat doet het geheugen van de oud-ambassadeur, en de geschiedenis, ook weer geen recht. Sarotte komt tot de...