Interview stadsdeelvoorzitter Ahmed marcouch

Ahmed Marcouch, stadsdeelvoorzitter van Slotervaart, is blij met de integratienota. Maar hij vond het jammer dat minister Ella Vogelaar zich bij de presentatie keihard afzette tegen Rita Verdonk. Marcouch: ‘Dankzij haar is de Wet inburgering ingevoerd. En die duw in de rug om mensen Nederlands te laten leren, was hard nodig.’

Hebt u in Slotervaart iets aan de integratienota?

‘Jazeker. De kern van de boodschap is toch dat nieuwkomers naast rechten ook plichten hebben. Dat ze actief hun best moeten doen om onderdeel van de samenleving te worden.’

Maar dat integratie van twee kanten moet komen, is toch oud nieuws?

‘Nu staat het zwart op wit, dat is belangrijk. Het rapport benadrukt ook de angst van de autochtonen. Hun gevoelens moeten serieus genomen worden en niet worden afgedaan als xenofobie, zoals lang gebeurde. De autochtonen hebben heel wat te verstouwen gehad. Als je al jarenlang in een buurt woont en die verandert dan...