Afrikaanse Unie

Afrikaanse leiders werden deze week met egards onthaald op het vliegveld van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, waar de top van de Afrikaanse Unie werd gehouden. Maar na het officiële deel werden harde woorden gesproken. De Soedanese president Omar el Bashir kreeg van zijn collega’s harde kritiek vanwege de voortgaande volkerenmoord in Darfur. Uit protest stemden zij voor de Ghanese president als nieuwe voorzitter van de AU en niet op de dictator uit Khartoem. Grote vraag is of de diplomatieke terechtwijzing enig gevolg heeft voor Darfur. De onderbemande AU-vredesmacht moet daar machteloos toezien hoe de Soedanese luchtmacht nog steeds dorpen bombardeert. Inmiddels zijn er driehonderdduizend doden gevallen en tweeëneenhalf miljoen mensen op de vlucht. En sinds kort zijn ook hulpverleners doelwit geworden. Onlangs werden vrouwelijke hulpverleners verkracht door Soedanese milities. El Bashir traineert al twee jaar de inzet van beter uitgeruste blauwhelmen.