De tijdgeest gemist

02-02-2008
Door Jeroen Vullings

Nelleke Noordervliet lijkt met Snijpunt een ongemakkelijke roman over het nu te hebben willen schrijven. Maar De onwaarachtigheid van personages en verteltoon doet het realisme teniet.

Als er gedongen kon worden om een prijs voor ambitie, dan gooide Nelleke Noorder­vliet (62) hoge ogen. Met haar zevende roman Snijpunt heeft ze hoog willen reiken. Zoiets viel al op te maken uit haar gedegen opstel in het decembernummer van het literaire tijdschrift Dietsche Warande & Belfort. Noordervliet haalt daarin Milan Kundera aan, die stelt dat de (vi­sionaire) roman als eerste een maatschappelijke ontwikkeling in de kern kan raken. Filoso­ferend over Kundera’s woorden, komt ze uit op dé recente maatschappelijk controversiële roman die diens definitie bewaarheidt: Disgrace van J.M. Coetzee. Dat boek zoekt volgens haar naar esthetische en morele waarden. ‘Disgrace dwingt. (…) Het is een ongemakkelijk boek.’ Wat zich laat...