13-09-2008
Door Piet Grijs

Honger en dorst zijn nuttige gevoelens. Als je honger hebt, ga je op zoek naar eten. Als je dorst hebt, ga je op zoek naar dranken. Wanneer je niet wordt gewaarschuwd door honger of dorst zouden je hersenen je niet tijdig waarschuwen en loop je gevaar dood neer te vallen.

Elke dag lees je in de krant dat er weer een nieuw gen is ontdekt. Een mens stottert door het stottergen, steelt door het diefstalgen, wint medailles door het sportgen, en leest deze zinnen door het alfabetgen. Wat prachtig dat de oermens deze genen al in zijn DNA kreeg toen er nog geen sprake was van spreken, er niets te gappen viel, en er geen sportwedstrijden en alfabetten bestonden. Die genen zijn het stiekeme bewijs dat God niet zozeer de moderne mens heeft geschapen, als wel de genen die hem later heerlijk doen stotteren, stelen, sporten en spellen.

Hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat er nooit een hongergen of dorstgen wordt ontdekt? Zouden wij als baby’s gedwongen worden om...