We moeten langer werken, vindt het kabinet. Na de crisis komt er arbeidsschaarste aan, en daarom zouden deeltijdwerkers (vooral vrouwen) gestimuleerd moeten worden elke week een paar uur extra te werken. En aan het einde van het werkzame leven kunnen we er best nog twee jaar aan vastplakken, waardoor de AOW-leeftijd naar 67 kan.

En dan is er ineens een plaatje van het Centraal Bureau voor de Statistiek, een grafiekje om blij van te worden, dat ons eraan herinnert hoe het echt zit: we worden niet rijker omdat we meer uren werken, maar omdat we in de uren die we werken steeds productiever zijn geworden. Voor vaste lezers van deze rubriek is die boodschap niet nieuw – maar kijk toch eens hoe prachtig dat door het CBS wordt geïllustreerd.

In de grafiek zien we drie lijnen, alle drie indexcijfers die voor 1948 op 100 zijn gezet. De vlakke lijn is de arbeidsduur per inwoner van Nederland. Hieraan is dus in de afgelopen jaren nagenoeg niets veranderd, wat opmerkelijk mag heten....