De aandacht voor het koloniale verleden is flink toegenomen. Maar we zijn er nog lang niet, zegt Karwan Fatah-Black, historicus aan de Universiteit Leiden. ‘Blijkbaar hebben mensen liever niet dat wat er nu gebeurt te maken kan hebben met wat er in die tijd is gebeurd.’

‘Aha, de context!’ Karwan Fatah-Black moet grinniken als hij de woorden hoort die premier Mark Rutte de voorgaande avond bij Zomergasten gebruikte. In het televisieprogramma van de VPRO had de premier de vraag gekregen of excuses voor de slavernij niet gepast zouden zijn. ‘Ik heb het altijd gratuit gevonden excuses te maken voor iets dat honderdvijftig jaar geleden is gebeurd in die context,’ had Rutte gezegd. ‘Om te zeggen: de mensen toen hebben het fout gedaan. Dat vind ik onjuist, vanwege dat grote tijdsverschil en omdat je die context van honderdvijftig jaar geleden nooit kunt wegen.’

Verwijtbaar nalatig

Fatah-Black is als historicus aan de Universiteit Leiden verbonden en geldt als expert op het...