Het gedoe rond de arbeidsgehandicapten laat weer een sterk staaltje slalomwetgeving zien

Stel: u bent een jonggehandicapte. Of u heeft een kind dat vanwege een aandoening als ADHD of asperger geen kans maakt op een reguliere plaats op de arbeidsmarkt. Als u de afgelopen jaren het nieuws uit Den Haag hebt gevolgd, zal het u wel eens zijn gaan duizelen.

In het jaarverslag van de Raad van State klaagde onderkoning Donner over kabinetsplannen die alweer waren gewijzigd voordat het college zich erover had kunnen buigen. Goed voorbeeld van zulke slalomwetgeving is de manier waarop Den Haag omgaat met werknemers met een vlekje. Op dit moment zijn zo’n honderdduizend arbeidsgehandicapten in dienst van sociale werkplaatsen als Pantar en Presikhaaf. Ze pakken chocoladerepen in of verpotten planten in de kwekerij. Tweehonderdduizend mensen zitten in de Wajong, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Een enigszins bedrieglijke naam, want wie als twintiger is ingestroomd,...