Filosoof Simone van Saarloos over het leven en de dingen. Deze week: we zouden de mensen aan talkshow-tafels onherkenbaar moeten maken. Gewoon, ‘Gast 1 komt praten over onderwerp X.’ Dan luisteren we, zonder de figuur en de context de boodschap te laten overschaduwen.

Het interesseert me geen kut wat u van Sylvana Simons vindt. En in het beste geval interesseert het u ook niet wat ik van haar vind. Haar ouders, familie, geliefden en kinderen. Zij zijn de enigen die ik over Simons wil horen. Wanneer het publieke figuren betreft, ben ik voor een wet: van onderwerpen mag je altijd iets vinden. Ook ondeskundig. Over de mensen die het publieke debat aanzwengelen, mag je pas iets zeggen als je minimaal een jaar intensief met elkaar hebt doorgebracht.

We zijn aasgieren met een verkeerd afgestemd instinct. In plaats van af te komen op wat stervend is, cirkelen we boven dat wat levend rondhuppelt. Het zien van de zwerm aasgieren is dan genoeg om te concluderen: het rot daar beneden....