WikiFeet

In Nederland leven naar schatting 125.000 mensen zonder geldige verblijfsvergunning. Veel van hen komen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Zij kunnen (nog) niet terugkeren, bijvoorbeeld omdat ze de reisdocumenten niet hebben of het betreffende land niet meewerkt. Vaak spelen ook persoonlijke zaken mee: angst, schaamte en twijfels over de toekomst weerhouden mensen ervan mee te werken aan vrijwillige terugkeer.

Het aantal vrijwillige terugkeerders naar Marokko stijgt al enkele jaren, het aantal gedwongen uitzettingen neemt af. In 2001 stapten 12 Marokkanen vrijwillig op het vliegtuig terug, in 2012 27, in 2013 52, en in de eerste helft van 2014 al 45. Het aantal gedwongen terugkeerders daalde van 170 in 2009 naar 105 in 2013.

Tot de komst van SHIP liep vrijwillige terugkeer van ongedocumenteerden vooral via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). SHIP is actief in Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Irak, Iran en Libië. Marokko is verreweg het...