Buitenland

Wat Geert Wilders buiten onze grenzen zegt over de islam is geen nieuws meer. Een toespraak die Wilders vorige week in Rome hield voor de rechtse denktank Fondazione Magna Carta werd in de vaderlandse pers nauwelijks gecoverd. Misschien heeft het gedoogakkoord om elkaars meningen ’te respecteren’ en de fundamentele tegenstelling tussen ‘islam is een religie’ (VVD en CDA) en ‘islam is een ideologie’ (PVV) te bagatelliseren als niet meer dan een dispuut, zijn werk gedaan: wat Wilders ook over de islam zegt, er zijn afspraken gemaakt en daarmee is de kous af.

In Nederland. Maar niet in de Ver-enigde Staten. Daar werd Wilders’ toespraak door de anti-jihadbeweging positief ontvangen. Immers, Wilders is in de VS een belangrijke ideoloog van een beweging die aan invloed wint. Wilders erkende in zijn toespraak in Rome het succes van zijn discipelen aan de overkant van de oceaan. ‘In zo’n twaalf deelstaten in Amerika zijn wetsvoorstellen ingediend die het onmogelijk maken dat de...