Shalom Auslander schreef over zijn worsteling met de genadeloze God van de orthodoxe joden. ‘Op een dag gaat Hij mij goed te grazen nemen.’