Theater

Ineens valt de Arabier van Amsterdam stil. Acteur Sabri Saad el Hamus tuurt met zijn zwartomrande ogen het publiek in, tot zelfs zijn medespeelster verontrust raakt. Dan brengt El Hamus zijn bruisende figuur weer tot leven. ‘Een moment van twijfel. Door mij zelf ingelast,’ verklaart hij opgewekt. Het was Shakespeare zelf, die dit moment van twijfel verontrust aanschouwde. Actrice Mirjan Stolwijk speelt in de voorstelling van De Nieuw Amsterdam de Grote Schrijver als een wufte allesweter, verdwaald in Justus van Oels bewerking van De Koopman van Venetië. Van Oel betoont zich sinds zijn scenario voor Theo van Goghs Najib & Julia een kritische chroniqueur van de multiculturele samenleving. Een perfecte handlanger voor El Hamus. Actueel en gedurfd zijn de uitspraken die zij doen in De Arabier van Amsterdam. De titelfiguur is hier de rijke uitbater van een falafelketen, en zijn tegenstrever Bassiano een Hollandse zakenpatser. Aan clichés wordt hier voorbijgegaan. Zo is...