Fotodocument

Waarom kiezen geliefden elkaar uit, en waarom houdt de ene relatie langer stand dan de andere? Fotograaf Leon Foggitt (24) vroeg zich dat af en fotografeerde stellen in het Engelse Devon. Op zoek naar een succesformule voor duurzame liefde stuitte de jonge fotograaf – zelf vrijgezel – op een theorie die hem fascineert: mensen voelen zich aangetrokken tot mensen met een gelijksoortig gezicht. Misschien omdat ze zich erin herkennen, of omdat ze denken dat het uiterlijk eenzelfde karakter verpakt.

Of gaan ze gaandeweg op elkaar lijken?

Onderzoek van de Pools-Amerikaanse psycholoog Robert Zajonc laat zien dat dat laatste inderdaad het geval is: mensen gaan meer op hun partner lijken naarmate ze langer samen zijn. Hij onderzocht dit aan de hand van twee series portretten van stellen die lang samen waren. De ene serie foto’s was op de trouwdag gemaakt, de andere serie vijfentwintig jaar later. Beoordelaars kregen de portretten van de mannen en vrouwen gescheiden voorgelegd...