Wat kenmerkt een goede officier van justitie? Negen OvJ’s vertellen over hun metier. Vandaag Nicole Vogelenzang: ‘Ik slaap nooit zonder mobiel.’
Foto: Cornelle de Jong
Foto: Cornelle de Jong

Ze is sinds 2000 OvJ. Een prachtig vak, al is het wel een baan die haar opslokt. Vogelenzang geeft leiding aan onderzoek naar zware georganiseerde criminaliteit in de regio Den Haag. Daarnaast is ze belast met onderzoek naar bedreigingen van politici.

Na de dood van Pim Fortuyn namen die opeens drastisch in aantal en ernst toe, met als dieptepunt het doorgeladen pistool dat PvdA-leider Ad Melkert per post toegestuurd kreeg. Sinds 2005 bestaat het Team Bedreigde Politici, waar Vogelenzang leiding aan geeft. Het aantal bedreigingen is afgelopen jaar behoorlijk teruggelopen. In 2010 waren er nog 353 meldingen, vorig jaar ging het om 253 gevallen.

In principe kan iedere politicus doelwit worden. ‘Geert Wilders gaat al jaren aan kop, op flinke afstand gevolgd door degene die op dat moment premier is. Verder hangt...