Wat kenmerkt een goede officier van justitie? Negen OvJ’s vertellen over hun metier. Vandaag Cassandra Westerling-Diderich (44): ‘”Schuldig” is niet de kroon op mijn werk.’

‘Naar aanleiding van de Schiedammer parkmoord werd vastgesteld dat OvJ’s te weinig kennis hebben van forensisch onderzoek. Daarop werd besloten dat er forensische OvJ’s moesten komen. Inmiddels zijn er zestien in Nederland. Ik ken door mijn forensische specialisatie de mogelijkheden die er zijn en de kansrijkheid die sporen bieden voor onderzoek. Bij een zedenzaak met een sterk vermoeden van een valse aangifte is het zaak om snel te weten of er wel of niet twintig rechercheurs op de zaak moeten blijven. De voornaamste drijfveer...