Essay / Het moralisme van Michael Sandel

De filosoof Michael J. Sandel houdt ervan om onze morele intuïties te bevestigen. Misschien is dat een van de redenen dat hij aanzien geniet als publieke intellectueel. China Newsweek bijvoorbeeld noemde hem in 2010 de ‘meest invloedrijke buitenlander in China’.

In het boek The Case Against Perfection (2007) legt hij uit dat genetische modificatie een slecht idee is en dat wij ons moeten neerleggen bij de genetische loterij. Ouders dienen van hun kind te houden omdat het hun kind is, niet omdat het perfect is. Daar kan niemand iets tegen hebben. Toch hebben veel ouders liever een gezond dan een ziek kind; de realiteit is dikwijls weerbarstiger dan de moraal.

In zijn veelbesproken nieuwe boek, Niet alles is te koop (What Money Can’t Buy), ondersteunt Sandel onze morele intuïtie dat geld corrumperend werkt en dat lang niet alles moet worden overgelaten aan wat wij de ‘vrije markt’ noemen. Een misleidende term in feite want zo vrij is die...