Seks hoeft geen doel en geen effect te hebben – liever niet zelfs. Maar het boek ‘Future Sex’ van Emily Witt had wel degelijk effect op Simone van Saarloos. De tekst daagde haar uit. ‘Ik kreeg weer zin om te denken over seks (niet “aan”, maar “over”).’

‘I don’t want to reproduce, I want to make something entirely new.’
(Jeanette Winterson, ‘Written on the Body’)

Ik dacht dat ik wel klaar was met denken over seks. Ergens klaar mee zijn, er (tijdelijk) genoeg van hebben, komt voort uit verzadiging. Een gevoel van verzadiging heeft minimaal een van deze twee oorzaken: luxe of frustratie. In mijn geval was het luxe. Nadenken over seks werd minder belangrijk naarmate ik minder heteroseks had. Als heterovrouw moest ik me voortdurend verhouden tot alle do’s and don’ts, tips & tricks in tijdschriften en voorlichtingen. Ook diende ik me enigszins te herkennen in de verhalen die ik in films of op televisie zag. Ondertussen hield ik de ontwikkelingen op het gebied...