U heeft het einde aangekondigd van de serie over detective Harry Hole, aan wie u al tien boeken heeft gewijd.

‘Ik heb gezegd dat het einde van Harry Hole in zicht is. Ik heb niks gezegd over hoe dicht we ons bij dat einde bevinden. Maar het is voor mij wel duidelijk dat de lotgevallen van Harry niet doorgaan tot in het oneindige.’

Voelt u zich dan niet verantwoordelijk tegenover de lezers die hem gaan missen?

‘Totaal niet! Loyaliteit tegenover mijn lezers probeer ik juist te voorkomen. Mijn streven is om zo min mogelijk contact met lezers te hebben, dat werkt alleen maar verstorend. Ik ben hoogstens verantwoordelijk voor mezelf en voor het verhaal dat ik schrijf.’

Hoe komt het dat de Harry Hole-boeken nog niet zijn verfilmd?

‘Elk aanbod voor een verfilming heb ik tot nu toe afgewezen. Ik zat zelf nog midden in de serie, en film is een sterk medium, het is zó bepalend. In plaats van één acteur die het gezicht zou zijn van Harry Hole, had ik liever duizenden Harry Holes...