Economie

Alle wijsbegeerte begint met verwondering. Nu de wereld al zes jaar in de greep is van hypotheekschulden, bankenschulden en overheidsschulden, is de economie een van de wonderbaarlijkste domeinen van de samenleving geworden. Logisch dus dat Nederlandse filosofen zich tijdens de maand van de filosofie verwonderen over de economie, en in het bijzonder over het fenomeen schuld.

Deugt schuld, of deugt schuld niet? Die vraag moet worden beantwoord tijdens de jaarlijkse Filosofie Nacht. Op zich prachtig om vanuit een filosofisch denkraam met morele en psychologische duiding te zoeken naar een beter begrip van schuld. Maar ik vrees dat de schuld hier geen eerlijk proces zal krijgen. Het thema van de Filosofie Nacht, ‘schuld en boete’, zegt al genoeg.

De schuld zal, onder gejuich van het wijsgerig publiek, op het schavot worden gehesen door denkers als de Amerikaanse politiek filosoof Michael Sandel en de Tsjechische econoom Tomas Sedlacek. Zij zullen betogen dat we schuld...