De afgelopen weken wordt in de media uitgebreid stilgestaan bij de vraag: ‘Wie draagt er schuld aan de kredietcrisis’, bijvoorbeeld in de televisieprogramma’s Standpunt NL (van vrijdag 13 maart jl.) en Kruispunt van KRO/RKK (van zondag 15 maart jl.).

In het programma ‘Standpunt NL’ werd de schuldvraag, ondersteund door een zogenaamd representatief marktonderzoek onder de Nederlandse bevolking, op een tenenkrommende wijze aan de orde gesteld. Zonder enig commentaar van de redactie werden de opvattingen van de Nederlandse bevolking de ether in geslingerd.

De conclusie van de ‘vox populi’: iedereen (banken, politiek en beleggers) heeft er schuld aan behalve wijzelf. Of zoals Agnes Kant van de SP dat met een enorme verbetenheid in het programma Pauw en Witteman omschreef: ‘Het zijn de grootkapitalisten, de bankiers, de zakkenvullers die hier schuld aan hebben en ik vertik het dat de prijs van deze crisis nu door de kleine man moet worden voldaan’.

Op een meer genuanceerde wijze...