Brieven / Hermans en Bordewijk

De aankondiging van de publicatie van de correspondentie tussen de schrijvers F. Bordewijk en Willem Frederik Hermans zette menig literatuurminnend hart in gloed. Eerst omdat zulke publicaties de plaats in de boekenkast stofvrij houden waar Willem Otterspeers langverbeide Hermans-biografie ooit moet komen te staan. Ook omdat we weten dat beide schrijvers elkaar hevig waardeerden, een literaire verwantschap onderkenden. Weliswaar zijn daar studies aan gewijd, maar misschien, wie weet, hebben de heren daar in hun brieven het definitieve persoonlijk woord over gesproken. Dan rest er nog nieuwsgierigheid welke rolverdeling er uit de correspondentie spreekt tussen de veel oudere Bordewijk (1884-1965) en Hermans (1921-1995). Zal er een vaderlijke toon aangeslagen worden?

De grootste verrassing bij Een onmiskenbare verwantschap. Brieven 1944-1965 is dat deze bundeling zo ontstellend dun is. De correspondentie beslaat drieëndertig brieven van Bordewijk aan...