Maandag 22 juni 2009 vergaderde de vaste com­mis­sie voor Bin­nen­land­se Zaken en Konink­rijksrelaties (BZK) over een niet al te heikel onderwerp: de begroting van de Kamer zelf moest worden vastgesteld. Een routineklus meestal.

Slechts negen leden waren aanwezig. Toch liep het uit op een heksenketel. PVV-vertegenwoordiger Hero Brink­man legde zich niet neer bij de gewoonte om over personeelsleden van de Kamer alleen in algemene termen te spreken. Dus wilde hij weten hoe het stond met de bode die in maart cocaïne had gesnoven op een van de damestoiletten van het eerbiedwaardige gebouw. De afgevaardigden van de andere partijen vonden dat niet kies. Sinds de PVV bij de Euro­pe­se verkiezingen het politieke midden wegvaagde, hebben ze besloten zich niet langer het vel over de neus te laten halen door de verlosser uit Ven­lo en zijn volgelingen. Dus merkte CDA’er Jan Schinkels­hoek op dat Brink­mans aanval op het personeel hem een onbehaaglijk gevoel gaf en voegde...