Als de Partij van de Arbeid een knip voor de neus waard is, en dat mag na de ongekende verkiezingsoverwinning wel, dan schorsen ze met onmiddellijke ingang het partijlid Paul Scheffer.

Scheffer maakt zich zorgen over het feit dat zo veel immigranten en immigrantenkinderen op de PvdA hebben gestemd en over het feit dat er in de Nederlandse gemeenteraden zo veel immigranten en immigrantenkinderen verkozen zijn. Het ene feit heeft natuurlijk wel iets met het andere feit te maken. Maar toen ik mijn verkiezingsoproep bij een vriendin in de bus deed met het verzoek mijn volmachtstem uit te brengen op de kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad Aboutaleb, was ik mij er niet van bewust dat Scheffer dat als een ‘allochtone’ stem zou beschouwen.

Scheffer maakt zich zorgen dat in de toekomst (als er percentueel evenveel immigranten en immigrantenkinderen gaan stemmen als mensen van wie de opa en oma al Nederlands kiesrecht hadden) de PvdA in clientèlepolitiek zou vervallen.

Politiek...