Kousbroek en Hermans

Achteraf gezien is het nog een wonder dat Rudy Kousbroek en Willem Frederik Hermans zo lang met elkaar bevriend zijn gebleven. Het begin zag er niet hoopvol uit. Kousbroek schreef in 1955 een briefje waarin hij uitlegde dat zijn kritische stukje over Hermans’ Mandarijnen op zwavelzuur in het tijdschrift Maatstaf buiten zijn medeweten tussen andere aanvallen op dat pamflet was geplaatst. ‘Zonder het verschil van standpunt in politieke zaken te willen minimaliseren, stel ik er prijs op nogmaals te verklaren dat ik wat betreft Uw andere publicaties en Uw houding in de Nederlandse literatuur in het algemeen zonder voorbehoud aan Uw kant sta.’ Hermans accepteerde dit deemoedige schrijven van de acht jaar jongere Kousbroek en er ontstond een levendige correspondentie.

Kousbroek woonde in Parijs en Hermans opereerde vanuit Groningen. Kousbroek had een valse start gemaakt in de literatuur nadat hij zich met de eveneens in Parijs wonende Simon Vinkenoog had...