De KB gaat foute blaadjes online zetten. Maar gewone kranten uit de oorlog zijn leerzamer.

In 1965 vierde het weekblad dat u nu in handen houdt zijn zilveren jubileum met een ‘beredeneerde bloemlezing’ uit de eerste vijfentwintig jaargangen. Uiteraard memoreerde het sober uitgegeven pocketboekje dat meer dan zeventig mensen destijds hun medewerking aan het illegale Vrij Nederland met de dood hadden moeten bekopen. En het citeerde ruim uit de krantjes die in de oorlogsjaren waren verschenen.

In het allereerste nummer legden de piepjonge initiatiefnemers – het merendeel rond de twintig en van huis uit géén journalist – verantwoording af. Zij waren ‘deze werkelijk Nederlandse krant’ begonnen omdat ‘het grootste gedeelte’ van de pers de Duitse bezetter ‘naar de ogen ziet’. ‘De dagbladen publiceren berichten en artikelen, welke hun oorsprong vinden in het filiaal van het propagandistisch leugenministerie van een zekere “Germaanse” staat,’ schreven ze.’

Ook in de latere...