Machtsstrijd in Iran

‘Seiyed Ali Pinochet, Chile Iran nemishe.’ Iran zal geen Chili worden, luidt een van de slogans tijdens de protesten in Iran. Het is uniek dat de onfeilbaar geachte leider aya-tollah Seiyed Ali Khamenei zo publiekelijk wordt aangevallen. Onfeilbaar is Khamenei niet, zo is de laatste dagen wel gebleken. Stond de Opperste Leider altijd boven de conflicten, nu hij zich al voor de verkiezingen achter Ahmadinejad schaarde en hem de laatste dagen onomwonden zijn steun gaf, is hij er onderdeel van geworden. Daarmee heeft hij zijn onaantastbare positie op het spel gezet. Op straat, maar ook in de top van het establishment.

De veleyat-e faqih

Ruziën over hoe de Islamitische Republiek bestuurd moet worden, doet de revolutionaire elite al sinds de oprichting in 1979. Cruciaal dilemma: in welke mate moet het theocratische regime rekening houden met de wil van het volk? In het Iraanse staatssysteem ligt de soevereiniteit zowel bij God (in de gedaante van diens...