Nieuws!

Wat zijn de grootste problemen van Nederland? De Groene Amsterdammer heeft het onderzocht. Vorige week publiceerde het blad een toptien op basis van een onderzoek onder vijfenzeventig alfa- en gammageleerden, met speciale aandacht voor de meest onder- en overschatte problemen van dit moment.

Doordat het onderzoek zich (bewust) op ‘sociale wetenschappers’ richt, blijven populaire problemen als klimaatverandering en atoomrampen buiten beschouwing, maar desondanks staat er veel interessants in de lijst. De meest opvallende conclusie was zelfs aanleiding voor een stuk in de Volkskrant.

In dat stuk, maar ook al in het onderzoek zelf, staat dat het respect voor (sociaal-)wetenschappelijke feiten sterk is afgenomen, en dan vooral in de politiek. De geleerden klagen ‘dat hun bijdragen niet of nauwelijks meer meewegen in het maatschappelijk debat. De politiek en het publiek gaan liever af op hun eigen gevoelens en beleving. (…) Wetenschap is het patent op de waarheid kwijt...