Pop

Populariteit in de popmuziek is niet meer eenvoudig af te lezen. Omdat legaal aangeschafte downloads niet meetellen voor de Billboard top 100, kan een relatieve onbekende als Andrew Bird opeens behoorlijk hoog in de lijst opduiken. Het mag dan een vertekend beeld zijn, maar het zegt natuurlijk toch wel iets. Met zijn vorige cd, The Mysterious Production Of Eggs, wist de zanger uit Chicago een breder publiek aan te spreken. Gerechtigheid: de met vioolspel en kunstfluiterij opgesierde, inventieve liedjes van Bird waren zo aangenaam anders dat ze gehoord dienden te worden.

Jammer dat de opvolger Armchair Apo­crypha (ja, Bird snuffelt nogal eens in het woordenboek) zo anders van toon is. Er ligt meer nadruk op gitaar en drums, wat de muziek een live-gevoel geeft, maar ten koste gaat van de zwierigheid. Toch staat ook op deze tweede het talent van Andrew Bird, met zijn wonderlijke liedjes, buiten kijf. Zo is het openingsnummer ‘Fiery Crash’ geschreven om hem te behoeden voor...