Censuur!

Redenen die er hier minder toe doen, gaven aanleiding om plaats te nemen achter het toetsenbord van een computer waarvan het gebruik is voorbehouden aan leden van de YMCA aan West 14th Street in New York. De speurtocht naar informatie zou vanaf de handige site www.startpagina.nl zeker tot het gewenste resultaat leiden. In dit geval beslisten hogere machten anders. Vanwege ‘inappropriate content’ bleek de toegang tot deze digitale vergaarbak geblokkeerd. Wat er precies zo ongepast is aan de Nederlandse site bleef in het ongewisse. Het meest waarschijnlijk is dat een anonieme poortwachter cyberspace wil vrijwaren van doorklikmogelijkheden naar op ‘achttienplussers’ afgestemde webcams, maar dat betekent in dit geval wél dat de overige vijfennegentig procent volstrekt onschuldige informatie op de startpagina buiten bereik blijft van burgers die allerminst door onzedige motieven worden gedreven.

De achterliggende zorg laat zich raden. Tere kinderzieltjes dienen beschermd te...