Al decennia houden mensen met bovenmodale inkomens schaarse sociale huurwoningen bezet. Van de 2,5 miljoen sociale huurwoningen worden er nu ruim vierhonderdduizend bewoond door scheefhuurders. Maar er is een oplossing.

In Nederland ben je huurder, of je bent geen huurder. Het is vast of flex. Je bent legaal, of illegaal. Je bent binnen, of buiten. Van tussenvormen zijn we niet gediend. Dit zwart-witdenken is beperkend. Het maakt het lastig oplossingen te vinden voor de vele insider-outsider problemen die onze huidige economie typeren. We moeten van dit zwart-witdenken af. Kijk bijvoorbeeld naar de huurmarkt voor woningen. Huurt of verhuurt u een woning? Dan kan dat alleen voor onbepaalde tijd. Huurders zijn hierdoor beschermd tegen onwelkome grillen van hun huisbaas. Enkele uitzonderingen voor kraakwachten en expats daargelaten, kan een huiseigenaar nooit eenzijdig een huurcontract opzeggen zonder tussenkomst van de rechter.

Huurbescherming voor allen is een groot goed, maar er...