Plagiaatkwestie / Multatuli en het plagiaat

Toen Multatuli na jaren zwoegen in 1870 eindelijk zijn toneelstuk Vorstenschool publiceerde (in deel IV van de Ideeën), hing er al gauw een zekere verdenking van ‘ontlening’ omheen; Jozef Staes schreef in 1880 een artikel ‘Schrijvers en navolgers’, waarin hij wees op merkwaardige overeenkomsten tussen de plot van Vorstenschool en een Franse novelle van ene Michel Masson, Le grain de sable uit 1833, dat Douwes Dekker (1820-1887) dus makkelijk in zijn jonge jaren onder ogen gehad kan hebben.

Dankzij de enthousiaste onderzoekingen van de bibliofiele drukker John Cornelisse die in 2005 een schitterende handgezette editie van Vorstenschool uitgaf onder zijn eigen inprint Enkidu, weten we veel meer over Masson en over de talrijke overeenkomsten tussen diens verhaal en de intrige van Multatuli’s toneeltekst. Het Multatuli-wereldje, verenigd in het Multatuli Genootschap, buigt zich nu gechoqueerd over de vraag of onze grootste...