De nieuwe flexwet leidt al tot inwerkingtreding van allerlei gekkigheid.

Publieke instellingen zijn er voor het publiek. Dat lijkt vanzelfsprekend. Wie de baas is van een ziekenhuis, een universiteit of Rijkswaterstaat, werkt met publiek geld. Dit betekent niet alleen dat de mensen die dit geld hebben opgebracht, de belasting- en premiebetalende burgers, goed moeten worden bediend, maar ook dat publieke instellingen hun werk zó doen dat het past bij wat het publiek, bij monde van de politiek, wenst. Denk bijvoorbeeld aan het percentage vrouwen in leidinggevende posities. Denk aan duurzaam inkopen. Denk aan banen voor werklozen die moeilijk aan het werk komen. Publieke instellingen moeten hierin het goede voorbeeld geven.

Illustratie: Bas van der Schot
Illustratie: Bas van der Schot

Hoogdravend? Welnee. Maar vanzelfsprekend is het niet. Neem nou die Wet werk en zekerheid. Het laatste deel van deze nieuwe ‘flexwet’ wordt per 1 juli van kracht. Minister Asscher heeft, zoals u weet, goede bedoelingen met de...