Muziekbeleid / Nieuwe muzieksubsidies

Het ASKO/Schönberg ensemble, het Willem Breuker Kollektief, het Mondriaan Kwartet, het Nederlands Kamerkoor. Het zijn al decennialang dragers van de moderne klassieke muziek in Nederland. En nu krijgen ze, in de nieuwe subsidieregeling, veel minder of geen subsidie meer van de overheid. Ook andere orkesten, zoals het Amsterdam Baroque Orchestra en het Noord Nederlands Orkest worden gekort. De gezelschappen luidden de noodklok en kondigden aan tegen het besluit van de Raad van Cultuur te vechten, tot hun laatste snik.

Iedere vier jaar roept het bekendmaken van de nieuwe subsidiebedragen weer felle reacties op in de sector. Maar het publiek begrijpt steeds minder van de protesten. Waarom moet er eigenlijk zoveel geld naar een sector die zo weinig publiek trekt? En als de muziek kwalitatief zo hoogstaand is, waarom kan zo’n orkest zichzelf dan niet bedruipen? Pianist Wibi Soerjadi doet dat toch ook?

Dagelijkse boodschappen

‘Het kan wel,’ zegt...