Sander Thoenes was correspondent van de Financial Times, The Christian Science Monitor en Vrij Nederland. Een jaar geleden, 21 september 1999, werd hij tijdens zijn werk in Oost-Timor vermoord. Vrij Nederland en de Nederlandse Vereniging van Journalisten wilden zijn dood herdenken door het instellen van een jaarlijkse lezing. Professor Jan Breman sprak afgelopen week deze (eerste) rede uit: over de CNN-factor in het buitenlands beleid.

‘Een volk dat voor tirannen zwicht,
zal meer dan lijf en goed verliezen,
dan dooft het licht.’

(H.M. van Randwijk)

Sander Thoenes bracht zijn bezoek aan Oost-Timor in de nadagen van de tweede koloniale overheersing met het einde al in zicht. Met Habibie was ook de publieke opinie in Indonesië van tevoren overtuigd van een gunstige uitslag van het referendum. Dat was namelijk de bijna unanieme voorspelling geweest niet alleen van het machts- en gezagsapparaat ter plaatse, maar ook van de Indonesische persberichters. Opmerkelijk was dat net voor de...