Eerst Melkert, toen Bos, nu 
Samsom: aan Big Brothers heeft de PvdA helaas nooit gebrek.

Een paar jaar geleden hield de PvdA een reünie voor oud-Tweede Kamerleden. Wouter Bos, de toenmalige partijleider, hield de slottoespraak.

Individuele sociaal-democraten waren best aardige mensen, zei hij. Maar je moest ze niet in groepsverband tegenkomen. Dan steeg de zuurgraad zo dat je beter een milieuvergunning kon aanvragen. De oudgedienden in de zaal wisten niet helemaal waar ze moesten kijken. Uiteindelijk kreeg Bos toch een bescheiden applaus.

PvdA’ers hebben het goed voor met de wereld maar niet met elkaar, die reputatie speelt de partij al langer parten.

Begin 2001 maakte Gerard van Westerloo voor het magazine van NRC Handelsblad een reportage over de toenmalige Kamerfractie, die met harde hand werd geleid door Ad Melkert. Tegen een eigen minister of staatssecretaris ingaan mocht niet. Afwijkend gedrag werd krachtig ontmoedigd. Van de volksvertegenwoordigers werd vooral...