Wie een coalitie steunt, hoeft niet per se zijn eigen identiteit in te leveren

‘Ik zal geen vicepremier of minister onder Jan Peter Balkenende worden,’ zei Wouter Bos tijdens het zelfde lijsttrekkersdebat op Radio 1 waarin Balkenende hem van draaien en liegen betichtte. Als het CDA de verkiezingen won, zou de fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer blijven.

Zulke dingen zeg je in verkiezingstijd, het kan de weifelende kiezer het laatste duwtje geven om op jou te stemmen in plaats van op de tegenstander. Het waarheidsgehalte van zulke uitspraken is gering. Na de verkiezingen van november 2006 liep het anders. Balkenende, die Bos een neuslengte was voorgebleven, wilde alleen een kabinet met de PvdA vormen als de partijleiders er zelf zitting in namen. Aan goedkope kritiek uit de Kamer had hij geen behoefte. Bos aarzelde en stemde uiteindelijk toe. Met rampzalige gevolgen. Drie jaar lang zat Nederland opgescheept met ministers die elkaar de tent uitvochten. Totdat het...