Ik ben bang dat iedereen te vroeg juicht. Er is vorige week in Oslo zeker een stapje vooruit gezet. Maar the devil is in the detail. In Oslo spraken zesenveertig landen af dat ze van plan zijn om in 2008 tot een verbod te komen op ‘het gebruik, de productie, de overdracht en de opslag van clustermunities die onaanvaardbaar leed aan burgers toebrengen’. Dat is wat anders dan een algeheel verbod, zoals een paar koplopers (Noorwegen, België) zouden willen. Eigenlijk is in Oslo afgesproken dat clusterbommen die geen ‘onaanvaardbaar leed’ bij burgers veroorzaken toegestaan blijven. Aanvaardbaar leed mag dus. Cynisch gezegd is er zelfs weinig meer bereikt dan er al bestond aan bescherming. De clusterbommen vallen weliswaar buiten de internationale verdragen tegen Onmenselijke Wapens – en zijn dus toegestaan, vindt Nederland – maar onze regering vindt wel dat ze vallen onder de algemene beginselen van het oorlogsrecht. Dat zegt dat geen enkel wapen de burgerbevolking onnodig...