Sociale Amsterdammers helpen. Sam is een digitaal platform waar ouders en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden.

Heel bestuurlijk Nederland heeft er rondom de decentralisatie van de jeugdzorg de mond van vol: geef ouders en jongeren zélf de regie, laat hen zélf vertellen welke hulp ze nodig hebben. Omdat er intussen ook grootscheeps wordt bezuinigd, woedt er tussen alle aanbieders van jeugdhulp een enorme belangenstrijd. Toch besloten twaalf jeugdhulporganisaties in Amsterdam tot een bijzondere samenwerking.

Begin dit jaar lanceerden ze Sam, een digitaal platform waar ouders en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Ze vinden er niet alleen een uitgebreide informatiedatabase, maar kunnen er ook direct in contact komen met een hulpverlener van een van de twaalf organisaties. Sams worden die genoemd, oftewel: Sociale Amsterdammers.

De Sams staan op de site met hun eigen naam, een foto en een korte omschrijving van zichzelf en hun expertise. Zo...